2015-10-07 15:21Pressmeddelande

Akvareller med rörelse och dans

null

Målningar och dans, det låter kanske som en en ovanlig kombination, men i det här fallet blir den självklar. Konstnären Åke Olofssons akvareller skildrar dans och rörelse gärna i höstens färgskalor. Dansgruppen Zoloz dansuppvisning lyfter danser med hösttema.

Olofsson har på senare tid utforskat dansen och rörelsen genom sin akvarellmålning trots att han tidigare målat mest naturmotiv.

- Jag gillar rörelsen och glöden i den här, berättar Olofsson om en av sina målningar.

Utställningen och dansföreställningen ges i Studieförbundet Bildas lokaler på Stationsgatan 15 onsdagen den 21 oktober kl 18.00. Tavlorna hänger kvar månaden ut.

För mer information:
Kontakta Cathrine Enqvist, 0910-76 46 40, cathrine.enqvist@bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.