2015-11-03 07:15Pressmeddelande

Afternoon Chai i Norrliden skapar sammanhang och gemenskap för nyanlända

null

Den 18 oktober samlades ett tjugotal kvinnor från olika delar av världen till Afternoon Chai för att fika, prata svenska och lära känna varandra och varandras kulturer.

Träffarna anordnas av Eva Danielsson på Studieförbundet och redan första gången var uppslutningen god.

– För att nyanlända ska komma in i det svenska samhället behövs mötesplatser där människor kan träffas och dela erfarenheter, bygga nätverk, träffa nya vänner och därmed erövra svenska språket, säger Eva Danielsson. För en del tar timmarna på SFI slut eller det blir avbrott p.g.a. sjukdom eller föräldraledighet och då är det lätt att tappa nycklarna till språket, fortsätter Eva.

Afternoon Chai är ett återkommande arrangemang och under hösten kommer man träffas varje söndag i Studieförbundet Bildas lokaler i Norrliden. Nästa träff är den 8 november kl 14.00-16.00 på Två Bröders väg 17 F.

Studieförbundet Bilda arbetar med att skapa möjligheter till goda möten där deltagarna kan växa tillsammans. Att få möjlighet att komma in i ett sammanhang och att tillsammans med andra få utveckla grunder i språket är en viktigt pusselbit för en lyckad integration.

Ytterligare upplysningar
lämnas av Eva Danielsson, Studieförbundet Bilda tel: 0480-43 20 22 (samma nr till mobilen) eller eva.danielsson@bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.