2018-04-18 07:30Pressmeddelande

After work-satsning med föreläsningar om mental hälsa

null

På onsdag den 25 april är det premiär för Vi snackar hälsa, Studieförbundet Bildas föreläsningsserie i after work-format. Vid varje tillfälle tar en insatt föreläsare plats och delar med sig av perspektiv och tankar kring vår inre hälsa. Under våren lyfts teman som återhämtning i vardagen, hur vi pratar om klimakteriet, utmattning och stress.

- Jag tror att det finns ett stort behov av att stanna upp och reflektera över hur vi mår och hur vi kan förebygga ohälsa som till exempel stress eller utmattning. Men också prata om ämnen som vi annars inte pratar så mycket om, säger Anneli Rundström Karlsson som är konsulent på Studieförbundet Bilda i Skellefteå.

En av föreläsarna är Lena Stenvall, hon föreläser bland annat om hur vi pratar om klimakteriet. Lena har lång erfarenhet som utbildare inom psykisk hälsa, på senare år även inom stressrelaterad ohälsa. Med ett stort intresse för vad som skapar ”trygghet för hjärnan” har hon fördjupat sig i medkänsla och förhållningssätt till sig själv, andra och livet som skapar trygghet.

- I takt med att ohälsan ökar så ökar nyfikenheten på vad vi faktiskt mår bra av. Jag hoppas att min föreläsning klimakteriet ska få oss att betrakta sig själv och det faktum att vi åldras med lite vänliga tankar istället för att irriteras och i värsta fall känna skam, säger Lena Stenvall.

Efter föreläsningarna kommer det finnas möjlighet att fördjupa sig i ämnet via studiecirklar.

Kommande tillfällen

25 april: Det är dags att börja prata om klimakteriet. Föreläsare: Lena Stenvall, utbildare inom psykisk hälsa i arbetslivet.
Nästan en miljon kvinnor i Sverige är i klimakteriet, inget konstigt med det. Det konstiga är att det knappt pratas om. Nu gör vi tvärtom och ägnar en hel timme åt att prata om det. Vad innebär klimakteriet och hur påverkar det kvinnor? Fokus läggs på tankar och känslor kring upplevelser och erfarenheter snarare än vad som händer rent fysiologiskt.

2 maj: Naturen som återhämtning – ta ett skogsbad. Föreläsare: Lena Stenvall, utbildare inom psykisk hälsa i arbetslivet.
Många trivs i naturen och känner den återhämtning och rekreation som naturvistelse kan ge. Vad är det som är så speciellt med naturen och varför är naturvistelser idag viktigare än någonsin?

16 maj: Utmattning och stress – vägar till ett hälsosamt liv. Föreläsare: Pia Burman – Hälsoutvecklare på Zolos dans & hälsa.
Hur hittar man tillbaka till ökad balans, minskad stress och ett friskare liv efter stress och utmattning? Om det pratar hälsoforskare, yogaläraren och dansläraren Pia Burman. 

-----

Föreläsningarna sker på Studieförbundet Bilda, Stationsgatan 15
Drop-in med smoothies, kex och frukt från 17:00.
Föreläsningen pågår mellan 17:30 till ca 18:30

Deltagaravgift: 120 kr
Anmälan på www.bilda.nu/visnackarhalsa


Kontakt för intervju och mer information:

Anneli Rundström Karlsson, konsulent på Studieförbundet Bilda
anneli.rundstrom.karlsson@bilda.nu
070-58 12 166

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.