2018-02-01 11:52Nyheter

Guldbaggevinnare på Existentiell Filmfestival Dalarna 2018

null

I april är Existentiell Filmfestival Dalarna tillbaka för femtonde gången med en ny festival. Under temat ”Ett annat liv” kommer festivalens deltagare att diskutera aktuella filmer om människans strävan efter att få välja sitt eget liv. På programmet ser vi den fyrfaldigt Guldbaggebelönade Sameblod av Amanda Kernell och Korparna av Jens Assur, även den belönad med en Guldbagge. Medverkar gör bl a skådespelaren Reine Brynolfsson, Åsa Simma teaterchef för Giron Sámi Teáhter samt författaren Kajsa Ekis Ekman.

Den 12 – 13 april 2018 går den femtonde existentiella filmfestivalen i Falun av stapeln där inbjudna gäster och publik kommer att diskutera filmens relation till människans möjligheter till egna livsval. ”I år väljer vi att lyfta fram filmer som diskuterar visionen om till ett annat liv, som synliggör de begränsningar och utvägar som existerar i människans strävan efter förändring i samvaron” säger Stefan Björnlund, projektledare för festivalen. Som årets reflektörer ser vi Agneta Pleijel (författare och litteraturkritiker) samt Jon Asp (filmkritiker och filmvetare).

Existentiell Filmfestival Dalarna är filmfestivalen som sätter samtalet i fokus där både allmänmänskliga och existentiella frågor diskuteras i förhållande till samhällsaktuella teman. Sedan 2003 har EFD bjudit på intressanta reflektioner kring utvalda filmer där öppna samtal förs av inbjudna gäster och deltagande publik.

Kontakt: stefan.bjornlund@existentiellfilmfestival.se

Telefon: 0709322864


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.