2017-04-27 09:00Nyheter

Förtjänsttecken 2017 för sann folkbildningsanda

null

Berit har under hela sin livstid varit engagerad i frågor kring människan och dess värde. Det har varit en röd tråd genom hennes yrkeskarriär men även inom hennes privata engagemang. De senaste åren har hon engagerat sig i mötet med den andre och vad som händer när vi möts över kultur- och språkgränser. Hon föreläser och genomför kursdagar för att öka förståelsen för oss människor, oavsett vår härkomst. Den senaste tiden har även seniora frågor legat henne varmt om hjärtat, vad innebär det att åldras?

Inom Studieförbundet Bilda är vi oerhört tacksamma över Berits kompetens in vårt folkbildande uppdrag. Berit är en inspirerande och nytänkande person som utvecklat Bildas arbete inom integration och seniorverksamhet. Hon är medarrangör och moderator för kursdagar för olika arrangemang, studiecirkelledare för Bildas studiematerial Seniorsamtal och samtalsledare för Angelägna samtal som äger rum i Örebro konsthall sedan ett antal år tillbaka. Ett samarbete mellan Bilda, Sankt Lukas och Örebro konsthall.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.