2016-08-18 09:56Nyheter

”Förmodligen Sveriges bästa gratisfestival”

null

Voxfestivalen som är öppen för alla går av stapeln helgen 19-21 augusti och arrangeras av det kommunala fastighetsbolaget ÖBO, Örebro kommun och Studieförbundet Bilda tillsammans med ett antal sponsorer.

Varför är vi på Bilda med och arrangerar festivaler och arrangemang såsom Vox, Frizon, Kulturbroar i Garphyttan, Brickebackens dag, Live at heart och många fler? Jo därför att vi tror på möten över gränser, mellan generationer, där människor engagerar sig, blir inspirerade, får uppleva tillsammans, blir berörda i sammanhang som i vissa fall är nya för oss.
På Bilda bultar vårt hjärta över möten som dessa där perspektiven vidgas, frizoner skapas och världen blir mer nyanserad och fascinerande än vi trott. Arrangemang som Voxfestivalen, i ett bostadsområde som Varberga ger positiva förebilder som visar en annan väg än den oro som beskrivits i media senaste tiden. Vi är övertygade om att det vi erbjuder i form av ”Ditt intresse kan bli en studiecirkel” hjälper till att på ett djupare och lättsamt sätt bilda sig i olika frågor. Det i sin tur leder till nya sammanhang för att kunna välja, värdera, uppleva mening och agera.
Det uppstår dessutom en särskild synergi då vi från den idéburna, civila sektorn krokar arm med ett kommunalt bolag som ÖBO vars sociala profil och CSR-arbete är framgångsrikt. Här i gränsområdena skapas en form av folkbildning och folkrörelse som i förlängningen gör att demokratin gror. Just denna festival som nu genomförs för 11:e året i rad hade förra året uppemot 10 000 besökare från hela Örebro med omnejd vilket skapar en oerhört positiv kraft i bostadsområdet! Populära artister och band med stilar och uttryck för olika smaker och åldrar blir ett redskap i integrationen både i området och i resten av Örebro.

Susanne Lindholm, Regionschef, Studieförbundet Bilda Svealand
Simon Ledstam, Profilansvarig kultur Bilda Svealand


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.