Almedalen

Under Almedalsveckan har Bilda ett tydligt fokus på möten, dialog och samtal. Huvudinriktningen är fördjupande samtal kring olika samhällsfrågor med existentiella ingångar. Samtalen sker på Newman/Bildascenen i katolska kyrkans trädgård och i Vårdklockans kyrka. Läs mer och se alla seminarier: https://bilda.nu/samhalle-och-mangfald/samhalle/almedalen