2015-05-04 10:00Pressmeddelande

Choklad, kärlek och dynamit! Teatergruppen Coola gänget sätter upp ny teaterpjäs

null

Teatergruppen Coola gänget är en teatergrupp som har jobbat tillsammans sedan 2009 och där skådespelarna har autism och/eller utvecklingsstörning. Gruppen samverkar med Studieförbundet Bilda och repeterar i 52:ans lokaler i Baronbackarna, vilket även är platsen för premiären av den nya teaterpjäsen, Fina Fräcka Flickor.

- Föreställningen handlar om Siwan, Ragnhild och Harriet som är tre fina fräcka flickor som får ett erbjudande av fru Enbär som de inte kan motstå. I ett kassaskåp av märket Frans Jäger ligger ett hemligt chokladrecept som Fru Enbär vill åt. Lyckas ligan hämta receptet belönas de med 310 000 kronor kontant av Fru Enbär. För att försvåra arbetet finns småskurkarna Vesslan och Brorsan med i bilden också, berättar Emma Andersson som både har skrivit manus och är en av två ledare för gruppen.

- Hela gruppen ser fram emot föreställningarna och de som kommer kan förvänta sig en teater om choklad, kärlek, dynamit och jakten på pengar, säger Emilie Andersson som är ledare för gruppen.

Föreställning 1: lördagen den 9 maj kl. 19.00
Föreställning 2: söndagen den 10 maj kl. 15.30
Plats: 52:an, Hjalmar Bergmansväg 52, Baronbackarna i Örebro

Biljetterna kostar 80 kr (fika ingår) och bokas på telefonnummer 073-720 29 05 eller köps på plats.

För ytterligare information
Emelie Andersson och Emma Andersson
Teaterpedagogerna Kombos
073-720 29 05

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.