Studieförbundet Bilda


Paul Tenngart som tilldelas Deverthska Kulturstiftelsens stipendium 2019.

Paul Tenngart.jpg

Paul Tenngart tilldelas Deverthska Kulturstiftelsens stipendium 2019 för sitt imponerande arbete med boken Livsvittnet Majken Johansson. På ett känsligt och närgånget sätt analyserar han Majken Johanssons poesi, efterlämnade texter och intervjuer. Genom hennes egna ord låter han poeten, frälsningssoldaten och människan Majken Johansson själv komma till tals. Stipendiesumma: 30.000 kr
Fil typ:image
Licens:Media use
Storlek:3245kb