Studieförbundet Bilda


Per Nadén som tilldelas stipendium ur Irma och Einar Forseths kulturfond 1972.

Per Nadén.jpg

Per Nadén tilldelas stipendium ur Irma och Einar Forseths kulturfond 1972 för sin arkitektur som bär spår av experimentlusta, materialkännedom och pragmatism och där ett nära samarbete med snickare och andra hantverkare syns i byggnadernas väl genomtänkta utförande, från helhet till detalj. Stipendiesumma: 25.000 kr
Fil typ:image
Licens:Media use
Storlek:3397kb