Studieförbundet Bilda


Karin Svedberg som tilldelas Deverthska Kulturstiftelsens stipendium 2019.

Karin Svedberg.jpg

Karin Svedberg tilldelas Deverthska Kulturstiftelsens stipendium 2019 för att få möjlighet att genomföra sitt planerade projekt att utforska och genom dans gestalta den centrala kristna tematiken under ett kyrkoår samt för att som koreograf och dansare kunna utveckla sitt eget skapande inom dansen i kyrkorummet. Stipendiesumma: 30.000 kr
Fil typ:image
Licens:Media use
Storlek:3706kb