Studieförbundet Bilda


Lisa Arvidsson som tilldelas Deverthska Kulturstiftelsens stipendium 2019.

Lisa Arvidsson.jpg

Lisa Arvidsson tilldelas Deverthska Kulturstiftelsens stipendium 2019 för sina ikoner, en långsam, kontemplativ process i äggtempera och bladguld. Hennes inspiration är den ryskortodoxa ikonografin där de klassiska motiven har återgivits gång på gång under århundradenas lopp. Genom bilden förmedlar ikonerna kyrkans lära. Stipendiesumma: 30.000 kr
Fil typ:image
Licens:Media use
Storlek:2989kb